„Автомагистрали – Черно море“ АД ще изгражда третата клетка на Регионалното депо за битови отпадъци

Зам.-кметът и изпълняващ функциите кмет на община Разград Добрин Добрев и изпълнителният директор на „Автомагистрали – Черно море“АД Ярослав Христов

Виж повече „Автомагистрали – Черно море“ АД ще изгражда третата клетка на Регионалното депо за битови отпадъци