Еврокомисията ревизира правилата за регионални помощи

Европейската комисия промени правилата, по които националните власти могат да предоставят държавна помощ на бизнеса в изостаналите региони на ЕС.

Виж повече Еврокомисията ревизира правилата за регионални помощи