Плакатната война – сериал безкрай…

Ако гостенин на града ни реши да се информира какви са културните прояви в Разград и се поспре на местата, където са залепени афиши и…

Виж повече Плакатната война – сериал безкрай…