Петролните хранилища са пълни, отчита агенцията за енергетика

Търговските запаси от петрол на страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през април 2020 година са нараснали със 149 млн. барела, или с…

Виж повече Петролните хранилища са пълни, отчита агенцията за енергетика