Очарованието на кометата Neowise осветява археологическия парк на Сегеста

Очарованието на кометата Neowise осветява археологическия парк на Сегеста. Спектакълът на природата се среща с великолепието на историята, в прекрасната снимка на Дарио Джаннобиле. Кометата,…

Виж повече Очарованието на кометата Neowise осветява археологическия парк на Сегеста