Отчетът на Местната комисия за БППМН: намалява общият брой противоправни деяния и на извършителите, увеличават се обаче малолетните сред тях

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Разград прие на заседание в петък отчета за дейността си през 2019…

Виж повече Отчетът на Местната комисия за БППМН: намалява общият брой противоправни деяния и на извършителите, увеличават се обаче малолетните сред тях