Проведе се Х отчетно-изборна конференция на Синдикалния регионален съюз на КТ“Подкрепа“-Разград.

Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен бе гост на Х-тата отчетно-изборна конференция на Синдикалния

Виж повече Проведе се Х отчетно-изборна конференция на Синдикалния регионален съюз на КТ“Подкрепа“-Разград.