Обучение за ползване на новата система „Оповестяване“ на МВР

Специалисти по гражданска защита /ГЗ/ и отбранително-мобилизационна подготовка /ОМП/, IT специалисти и оперативни дежурни от седемте общини в Разградско преминаха обучение за работа с новата…

Виж повече Обучение за ползване на новата система „Оповестяване“ на МВР