Община Разград ще опита да получи 1 200 000 лева от бензиностанция „Шел“ за следващите 10 години

Община Разград ще обяви публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на ползване за срок от 10 години на терена от 4267…

Виж повече Община Разград ще опита да получи 1 200 000 лева от бензиностанция „Шел“ за следващите 10 години