Община Кубрат има нов автомобил за социални услуги

Със средства Община Кубрат купи чисто нов автомобил за нуждите на Общинското предприятие „Социални услуги“ в града.

Виж повече Община Кубрат има нов автомобил за социални услуги