Общината представи свършеното по ремонта на училища и детски градини в Разград

Община Разград, в качеството си на бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП

Виж повече Общината представи свършеното по ремонта на училища и детски градини в Разград