Разградски археолози за втори път в екипа за обход по археологическата карта на териториите на общините Кубрат и Разград

КРАЙНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СЕЛИЩНАТА СТРУКТУРА ПРЕЗ БРОНЗОВАТА И ЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА В МИКРОРАЙОНА

Виж повече Разградски археолози за втори път в екипа за обход по археологическата карта на териториите на общините Кубрат и Разград

Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

На заседанието си днес правителството преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обход…

Виж повече Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври