Новоотпадналите от училище намаляват, но се увеличават децата, които не ходят на забавачница

В началото на учебната 2019/2020 г., броят на новоотпадналите деца и ученици в страната е намалял два пъти, в сравнение с миналата учебна година, но…

Виж повече Новоотпадналите от училище намаляват, но се увеличават децата, които не ходят на забавачница