Нов план на ЕС за намаляване на хранителните отпадъци

НА ЕТИКЕТИТЕ: С „ИЗПОЛЗВАЙ ПРЕДИ“ Е СИГУРНО: ТРЯБВА ДА ГО ИЗЯДЕТЕ ПРЕДИ ТАЗИ ДАТА. „НАЙ-ДОБЪР ДО“ Е САМО ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Виж повече Нов план на ЕС за намаляване на хранителните отпадъци