Находищата на червен божур са в добро състояние

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе провериха състоянието на популациите на червения божур (Paeonia peregrina) в четирите защитени територии, опазващи…

Виж повече Находищата на червен божур са в добро състояние

Провериха находищата на червен божур в Разградско

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверки на трите защитени местности Мющерека – с. Беловец, Божурите – в землището на с. Подайва и Находище на червен божур…

Виж повече Провериха находищата на червен божур в Разградско