„МИГ Исперих” приключва 2020 г. с подадени 16 и приключени 4 проекта – II

Сдружение “МИГ Исперих” приключва 2020 г. с 16 подадени проекта към Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Одобрени от „МИГ Исперих“ за финансиране са:…

Виж повече „МИГ Исперих” приключва 2020 г. с подадени 16 и приключени 4 проекта – II

„МИГ Исперих” приключва 2020 г. с подадени 16 и приключени 4 проекта

Сдружение “МИГ Исперих” приключва 2020 г. с 16 подадени проекта към Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Одобрени от „МИГ Исперих“ за финансиране са:…

Виж повече „МИГ Исперих” приключва 2020 г. с подадени 16 и приключени 4 проекта