Започна планираният ремонт на магистралния топлопровод към  ЕПЖБ-та северно от Лома

Аварийна група на „Топлофикация Разград“ се захвана с планирания ремонт на магистралния топлопровод към  ЕПЖБ-та северно от Лома. Hits: 0

Виж повече Започна планираният ремонт на магистралния топлопровод към  ЕПЖБ-та северно от Лома