Половин милион от правителството за улична мрежа и благоустройство в Разград, шест села в общината и… село Конево, Исперихско

ЗА ТОВА КАК Е РЕШЕНО КОЙ И ПО КОЛКО ДА ПОЛУЧИ, МОЖЕ ДА СЕ СЪДИ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ на ПОСЛЕДНИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ Hits: 0

Виж повече Половин милион от правителството за улична мрежа и благоустройство в Разград, шест села в общината и… село Конево, Исперихско