Изложение на рога от благороден елен във  Воден

Изложение на паднали рога от благороден елен се проведе за поредна четвърта година в Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“. Hits: 0

Виж повече Изложение на рога от благороден елен във  Воден