За пръв път Разград домакинства на Национален съвет на Българската асоциация на зъботехницитe

Най-малката колегия в страната – разградската – днес домакинства на Национален съвет на Българската асоциация на зъботехницитe.

Виж повече За пръв път Разград домакинства на Национален съвет на Българската асоциация на зъботехницитe