Шестима са кандидатите за кмет на Разград, за общински съветници – 243-ма. Гюнай Хюсмен се включва с листа на Движение ГОЛ

Шестима са регистрираните кандидати за кмет на Разград. В листите за общински съветници имената са 243 – по седем човека за място.

Виж повече Шестима са кандидатите за кмет на Разград, за общински съветници – 243-ма. Гюнай Хюсмен се включва с листа на Движение ГОЛ