Зам.-министър Венцислав Катинов на учебно занятие в Цар Калоян

Зам.-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов проследи практическата щабна тренировка за реагиране при ядрена или радиационна авария на територията на община Цар Калоян.

Виж повече Зам.-министър Венцислав Катинов на учебно занятие в Цар Калоян