Зам.-министър идва в Разград на национална конференция за наркотиците

Четиринадесетото издание на Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества ще се проведе в Разград през следващата седмица.

Виж повече Зам.-министър идва в Разград на национална конференция за наркотиците