Проведе се заключителна пресконференция по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“

Днес в зала 102 в административната сграда на Община Разград се проведе заключителна пресконференция по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв.“Орел“, град Разград“, финансиран…

Виж повече Проведе се заключителна пресконференция по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“