Младежи от Разград участваха в семинар „Зависимости – същност и превенция“

В с.Червена локва – община Габрово, се проведе обучителен семинар за младежи –доброволци към общинските съвети по наркотични вещества към градовете Габрово, Шумен, Ловеч и…

Виж повече Младежи от Разград участваха в семинар „Зависимости – същност и превенция“