Жабуняк оцветил язовир „Бели Лом“

Съвместна проверка с представители на РИОСВ – Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, „Напоителни Системи“ ЕАД и Изпълнителна агенция по рибовъдство и аквакултури е…

Виж повече Жабуняк оцветил язовир „Бели Лом“