Експерти от Световната банка обсъждат в Разград визията за регионално развитие през 2021-2027 г.

Областният управител и председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район Гюнай Хюсмен е домакин на две събития, свързани с визията за регионално…

Виж повече Експерти от Световната банка обсъждат в Разград визията за регионално развитие през 2021-2027 г.