Експерти от Световната банка и МРРБ представиха в Разград визията за регионално развитие през следващия програмен период

Областният управител и председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район Гюнай Хюсмен откри последователно днес две събития, свързани с визията за регионално…

Виж повече Експерти от Световната банка и МРРБ представиха в Разград визията за регионално развитие през следващия програмен период