Д-р Лейман ТЮЛЕОГЛУЕВА – директор на Дома за възрастни хора в Разград: Работещите в домовете като нашия трябва да имат непоклатима вяра в човечността и добросърдечието и да са хора със златни сърца

– Как е организирана дейността на Дома и какви са възможностите на социалната услуга? Изобщо като цяло какви са идеите, залегнали в основата на това…

Виж повече Д-р Лейман ТЮЛЕОГЛУЕВА – директор на Дома за възрастни хора в Разград: Работещите в домовете като нашия трябва да имат непоклатима вяра в човечността и добросърдечието и да са хора със златни сърца