Държавата помага на разградската болница за допълнително оборудване за борба с коронавируса

Многопрофилната болница за активно лечение  „Св.Иван Рилски” в Разград получава допълнително финансиране за нова рентгенова тръба за скенера и дигитален подвижен графичен рентген. Hits: 0

Виж повече Държавата помага на разградската болница за допълнително оборудване за борба с коронавируса