Разясняват от кого можем да си купим дърва за огрев

Непосредствено преди началото на отоплителния сезон Северноцентралното държавно предприятие стартира мащабна информационна кампания за правата и отговорността на крайните потребители при купуване на дърва за…

Виж повече Разясняват от кого можем да си купим дърва за огрев