Благодарност за директора на полицията и окръжния прокурор на Разград

Директорът на Северно-централно държавно предприятие – Габрово инж. Цветелин Миланов и директорът на Държавно ловно стопанство „Воден Ири Хисар” инж. Кирил Колев проведоха работна среща…

Виж повече Благодарност за директора на полицията и окръжния прокурор на Разград