БАН представя сграда с нулево потребление на енергия

Българската академия на науките представя сграда с почти нулево потребление на енергия. По демонстрационния павилион са работили учени от България, Германия и Испания. Hits: 0

Виж повече БАН представя сграда с нулево потребление на енергия