Наградата „Христина Маркова“ – за близначките Ася и Симона Андрееви

В Център за ученическо техническо и научно творчество в Разград приключиха традиционните Майски дни на науката и техниката – програма, утвърдена като добра практика за…

Виж повече Наградата „Христина Маркова“ – за близначките Ася и Симона Андрееви