Асоциацията на индустриалния капитал в България: Първите 3 дни от болничния да са за сметка на работника

50 млн. лв. годишно се изплащат от бизнеса като обезщетения за фалшиви болнични листове. Още 150 млн. лв. се изплащат от Националния осигурителен институт. Hits:…

Виж повече Асоциацията на индустриалния капитал в България: Първите 3 дни от болничния да са за сметка на работника