Разградски археолози за втори път в екипа за обход по археологическата карта на териториите на общините Кубрат и Разград

КРАЙНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНА ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СЕЛИЩНАТА СТРУКТУРА ПРЕЗ БРОНЗОВАТА И ЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА В МИКРОРАЙОНА Hits: 0

Виж повече Разградски археолози за втори път в екипа за обход по археологическата карта на териториите на общините Кубрат и Разград