Административната сграда на Община Разград вече се отоплява с водород

Разград е сред първите български общини, които внедряват водородно гориво за отопление на административна сграда. Hits: 0

Виж повече Административната сграда на Община Разград вече се отоплява с водород