Обяви

„Топлофикация – Разград” ЕАД обявява от 12.11.2018 г. /понеделник/ началото на новия отоплителен сезон

„Топлофикация – Разград” ЕАД обявява от 12.11.2018 г. /понеделник/ началото на новия отоплителен сезон. Приоритетно ще бъде пуснато парното в детските градини, учебните и здравните заведения. Следва поетапното включване на жилищните и административни сгради. В тази връзка призоваваме всички клиенти да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации в срок до 10.11.2018 г. и да предприемат необходимите мерки, с цел избягване

„Топлофикация – Разград“ ЕАД изразява своята готовност за стартиране на отоплителен сезон

„Топлофикация – Разград“ ЕАД изразява своята готовност за стартиране на отоплителен сезон 2018-2019 г. Абонати, желаещи топлоподаване преди началото на отоплителния сезон, който ще започне след настъпване на предвидените в нормативната уредба условия, могат да подават протоколи от решения на етажната собственост, приети с мнозинство от 67 % от идеалните части на всички титуляри на партиди за присъединената сграда, чрез

“Водоснабдяване – Дунав” ЕООД град Разград

обявява свободно работно място „РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ” Изисквания за заемане на длъжността: Висше образование – химически науки с образователно-квалификационна степен „Магистър”/”Бакавър”; Познава нормативните документи, свързани със Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, в сила от 01.06.2010г. Доказване на професионален опит е предимство. Молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование и документи за професионална квалификация се приемат

„Топлофикация – Разград“ е в готовност за новия отоплителен сезон

„Топлофикация – Разград“ е в пълна готовност за новия отоплителен сезон. Дружеството призовава всичките си клиенти да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации, тъй като започва запълването им с вода и препоръчва на абонатите да предприемат необходимите мерки, за да избегнат евентуални течове и имуществени вреди. Запълване на вътрешните отоплителни инсталации се извършва само от упълномощените лица, които са избрани

Проект „Работилница за здраве и знания”

Във връзка със стартирането на Проекта „Работилница за здраве и знания” Център за извънучилищна подготовка „Резонанс” – Разград обявява следните работни позиции: – Фитнес инструктор във Фитнес залата – 1 – Аниматор в Парти-центъра – 2 – Рехабилитатор в Солната стая – 2 – В Кулинарната работилница: Главен готвач – 1 Готвач – 3 Хигиенист – 1 Снабдител, доставчик на

Предлагам флюс

Предлагам флюс /химически агент/ за директно калайдисване /запояване/ на тънки медни емайлирани бобинажни проводници без необходимост от предварително почистване /отстраняване/ на емайллаковата им изолация.

1 2 3 4