Шестима са кандидатите за кмет на Разград, за общински съветници – 243-ма. Гюнай Хюсмен се включва с листа на Движение ГОЛ

Шестима са регистрираните кандидати за кмет на Разград. В листите за общински съветници имената са 243 – по седем човека за място.

По информация на сайта e-Razgrad.bg, областният управител Гюнай Хюсмен влиза в надпреварата с листа и кандидати за кметове на няколко села в общината на Движение „Гражданско обединение за Лудогорието“/ГОЛ/. То ще се появи на плакатите по време на кампанията. Сега регистрацията е от името на партия „Земеделски народен съюз“.

 

 • ГЕРБ регистрира Валентин Василев за кмет на Разград;
 • БСП за България – Денчо Бояджиев;
 • Коалиция „Демократична България-обединение (Да България, ДСБ, Зелено движение)(Съюз на демократичните сили, Движение България на гражданите)“ – Мирослав Грънчаров;
 • Коалиция „ВМРО-БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)“ – Калоян Монев;
 • „Национален фронт за спасение на България“ – Георги Димитров;
 • ДПС – Левент Апти.

 

ГЕРБ – кандидат-кмет Валентин Василев.

Листата на управляващите в момента за общински съветници е пълна – 33-ма кандидати:

Реклама:


1          Валентин Василев

2          Галина Георгиева – Маринова

3          Радиана Димитрова

4          Надежда Димитрова

5          Наско Анастасов

6          Мариан  Иванов

7          Стефан Стефанов

8          Радостина Иванова

9          Галин Парашкевов

10        Мирена Симова

11        Зоя Велкова

12        Валентина Френкева – Белчева

13        Янка Георгиева

14        Рейхан Вели

15        Владимир Димитров

16        Фатме Али

17        Александър Йорданов

18        Светослав Митев

19        Диана Петрова

20        Светослав Банков

21        Марина Христова

22        Христинка Колева

23        Цветан Танев

24        Сунай Мехмедов

25        Акчай Лютфи

26        Елена Дочева

27        Венета Наковска

28        Гюлвер Хасан

29        Атанас Атанасов

30        Здравка Обретенова

31        Райчо Райчев

32        Петър Генев

33        Росица Якимова

 

Кандидати за кметове на села:

 1. Райчо Петров Райчев – с. Гецово;
 2. Атанас Неделчев Атанасов – с.Дряновец
 3. Али Джемилов Алиев – с. Дянково
 4. Дамян Илиев Йосифов – с. Киченица
 5. Здравка Русева Обретенова – с.Осенец
 6. Сейхан Юсуф Хасан – с. Раковски
 7. Мирена Енева Симова – с. Топчии
 8. Сали Хюсниев Салиев – с.Ясеновец

–––––––––––––

БСП за България“ – кандидат-кмет Денчо Бояджиев.

Листа с кандидатите за общински съветници в Разград

 1. Добрин Добрев
 2. Стоян Ненчев
 3. Елка Неделчева
 4. Надежда Анастасова-Стоянова
 5. Таня Тодорова
 6. Николай Колев
 7. Румяна Балтова
 8. Станислава Русева
 9. Любомир Райчев
 10. Павлина Русева
 11. Ивайло Димитров
 12. Емилия Йорданова
 13. Десислав Досев
 14. Яница Станчева
 15. Димитър Ганчев
 16. Симона Пиронкова
 17. Татяна Къйчева
 18. Петя Стефанова
 19. Даниела Стоянова
 20. Росица Славова
 21. Иванка Петкова
 22. Диана Мирчева-Рахнева
 23. Десислава Пеева
 24. Михаил Михайлов
 25. Никола Балевски
 26. Владислав Андреев
 27. Христо Христов
 28. Джунейт Сали
 29. Момчил Мизурски
 30. Али Абдурахим
 31. Христо Карастоянов
 32. Мехмед Реджеб
 33. Хасан Ахмедов

 

Ето и кандидатите за населените места в община Разград:

Момчил Мизурски   с. Благоево

Росица Славова        с. Гецово

Никола Балевски      с. Дряновец

Али Абдурахим        с. Дянково

Даниела Стоянова    с. Осенец

Мехмед Реджеб        с. Раковски

Христо Карастоянов с. Топчии

Хасан Ахмедов         с. Ясеновец

–––––––––––––––-

Коалиция „Демократична България-обединение (Да България, ДСБ, Зелено движение)(Съюз на демократичните сили, Движение България на гражданите)“ – кандидат-кмет Мирослав Грънчаров

 

Листа за общински съветници:

 1. Иво Димитров
 2. Мирослав Грънчаров
 3. Огнян Обрешков
 4. Пейчо Георгиев
 5. Милен Минчев
 6. Джипо Джипов
 7. Мирослав Маринов
 8. Жоро Чобанов
 9. Костадин Николов
 10. Деян Пейчев
 11. Милен Енчев
 12. Шефкет Шефкет
 13. Драгомир Николов
 14. Деян Коларов
 15. Ангел Русанов
 16. Мартин Нешев
 17. Илия Илиев
 18. Генджай Ахмедов
 19. Кремена Иванова
 20. Атанас Мичев
 21. Станчо Минков
 22. Росен Маринов
 23. Огнян Хинов
 24. Наджие Насуфова
 25. Пламенка Атанасова
 26. Стела Ковачева
 27. Иван Димитров
 28. Мая Бобчева
 29. Георги Димитров
 30. Ростислав Савов
 31. Петър Петков
 32. Алтан Ефраим
 33. Милена Орешкова

 

Кандидати за кметове на населени места:

Мая Атанасова Бобчева                   с. Дряновец

Алтан Мехмедали Ефраим              с.Раковски

Петър Жеков Петков                         с.Топчии

Гюлджан Ахмедов Ахмедов           с. Ясеновец

––––––––––––––––––

Коалиция „ВМРО-БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)“- кандидат-кмет Калоян Монев.

Кандидати за общински съветници:

1          Калоян Монев

2          Руско Дянков

3          Божинел Христов

4          Антон Монев

5          Драгомир Павлов

6          Благой Благоев

7          Петър Иванов

8          Десислава Иванова

9          Ирин Ангелов

10        Айлин Джеляйдинова

11        Севдалин Стоянов

12        Любен Карадимов

13        Ирена Райчева

14        Валентин Найденов

15        Илина Петрова

16        Мариела Томова

17        Евгени Драганов

18        Снежана Желязкова

19        Росица Николова

20        Роланда Ибрахимова

21        Валентина Василева

22        Мария Павлова

23        Атанас Станчев

24        Мариана Стоянова

25        Огнян Станчев

26        Цоньо Цонев

27        Сергей Русев

28        Светлан Иванов

29        Станчо Томов

30        Росен Тодоров

31        Марияна Драганова

32        Младен Аспарухов

33        Петър Петров

 

Кандидати за кметове на села:

Младен Минков Аспарухов            с.Дряновец

Сергей Даков Русев                          с. Топчии

Цоньо Данаилов Цонев                   с. Стражец

––––––––––––––––-

„Национален фронт за спасение на България“ – кандидат-кмет Георги Димитров.

Кандидати за общински съветници:

 1. Георги Георгиев
 2. Велико Николов
 3. Стефан Хаджистанчев
 4. Александър Димитров
 5. Анчо Костадинов
 6. Васил Василев
 7. Иван Боев
 8. Мариана Божилова
 9. Диян Мутафов
 10. Ивайла Георгиева
 11. Марин Маринов
 12. Недко Атанасов
 13. Емил Гиздов
 14. Румен Стоянов
 15. Хюсмен Хюсмен

–––––––––––––––––––

ДПС – кандидат-кмет левент Апти.

Кандидати за общински съветници:

1          Левент Апти

2          Али Кязимов

3          Нюсрет Мустафа-Салим

4          Хасан Хасанов

5          Ирфан Ахмедов

6          Сузан Съдкъ

7          Танер Сали

8          Нежля Ахмед

9          Адем Хасанов

10        Фериде Тасим

11        Красимир Мизурски

12        Гюнал Кадиров

13        Емине Хасан

14        Илкджан Чакър

15        Бюлент Мустафов

16        Кемран Мехмед

17        Осман Османов

18        Сечил Татарова

19        Али Алиев

20        Сидика Махмудова

21        Алие Ахмедова

22        Елис Мюмюнова

23        Раим Раим

24        Онур Ахмед

25        Йоскан Кадиров

26        Февзие Мехмед

27        Сейдегюл Хаккъева

28        Мюжгян Сабри

29        Хюсеин Хаккъ

30        Сюлейман Салиев

31        Нуридин Мехмед

32        Хафизе Хасанова

 

Кандидати за кметове:

Хюсеин Гафур Хаккъ                       с. Дянково

Юзджан Джеватов Рамаданов        с.Киченица

Неждет Хасанов Мехмедов            с.Липник

Ферди Динчер Мехмед                    с.Мортагоново

Хава Исмаил Хюсеин                      с.Радинград

Сюлейман Махмудов Салиев         с. Раковски

Нуридин Шинаси Мехмед               с.Стражец

Алдин Хасан Рушуд                         с. Ясеновец

–––––––––––––-

По информация на сайта e-Razgrad.bg областният управител Гюнай Хюсмен влиза в надпреварата с листа и кандидати за кметове на няколко села в общината на Движение „Гражданско обединение за Лудогорието“/ГОЛ/. То ще се появи на плакатите по време на кампанията. Сега регистрацията е от името на партия „Земеделски народен съюз“.

 

Кандидати за общински съветници.

 1. Ремзи Осман
 2. Свилена Дечева
 3. Лейман Тюлеоглуева
 4. Доцка Минкова
 5. Гюлчин Ахмедова
 6. Татяна Байчева
 7. Талят Чолак
 8. Гани Ганев
 9. Нурдан Чете
 10. Лютфи Сюлейманов
 11. Ахмед Ахмедов
 12. Станислава Ангелова
 13. Серхан Шукри
 14. Марина Кирилова
 15. Севджихан Ниязиева
 16. Веселина Русева
 17. Шенол Хасанов
 18. Гюнайдън Черкез
 19. Свилен Огнянов
 20. Мустафа Хюсмен
 21. Реджеб Козал
 22. Садифе Ахмед
 23. Пламен Петров
 24. Сертер Ибрахимов
 25. Сафие Фейзулова-Салимова
 26. Кънчо Върбанов
 27. Гюнай Шукриев
 28. Евгения Кочанова
 29. Айля Кърджалиева
 30. Пенка Парашкевова
 31. Ерхан Узунов

 

Кандидати за кметове на села:

Неджмидин Метин Бейтулла          с. Ясеновец

Белчо Пенчев Белчев                       с. Благоево

Ахмед Мехмед Мехмед                   с. Дянково

Бюнят Серветов Татаров                 с. Раковски

Сервет Севджанов Серветов           с. Мортагоново

Диан Василев Добрев                      с. Осенец

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *