Финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив“ АД

48 преглеждания

Представяме отчета на фирмата за приходите и разходите, собствения капитал и паричните потоци  към 31.12.2017, в съответствие с Националните счетоводни стандарти: Одиторски доклад, Заверен от рег одитор ГФО_2017GDD_2017Пояснителни приложения към ГФОдекларация по чл 100 нОдиторски доклад.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *