С грижа за възрастните

Продължава изпълнението на проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат” по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

В условията на пандемия най-уязвимите групи могат да разчитат на подкрепа от екипите, които подпомагат нуждаещите се, като им доставят храни, лекарства и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки и съдействие за предоставяне на неотложни административни услуги. Всички плащания по предлаганите услуги се извършват със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора.

От стартирането на проекта до настоящия момент 330 лица вече са получили социална подкрепа. С реализирането на дейностите по проекта се подкрепят противоепидемичните мерки и съпътстващия го наложителен период на социална изолация, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Дейностите по процедурата са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, възрастни хора в риск, в зависимост от грижата – поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот, както и в случаи, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19. Дейностите са насочени също и към самотни родители с деца до 12-годишна възраст, които са в невъзможност да оставят децата си сами. Община Кубрат напомня, че дейностите ще се реализират до края на календарната 2020 година. Включването на потребители в проектните дейности се извършва, чрез заявка на телефон 0848/7-34-66, GSM 0879918160.

/e-Razgrad/

Реклама:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *