Средната възраст в Разградска област се повиши до 44,9 години

Продължава процесът на застаряване на населението в Разградско.

Това води и до повишаване на неговата средна възраст, която от 39.4 години през 2003 г. нараства на 41.3 години през 2010 г. и достига 44.9 години в края на 2020 година. Данните за населението изнесе днес Териториалното статистическо бюро /ТСБ/.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 26.0%, а на мъжете 18.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2020 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 22.3% (24 469) от населението на областта. В сравнение с 2019 г. този дял нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2010 г. увеличението е с 5.6 процентни пункта.

Реклама:


Пак към последния ден 2020 г. децата до 15 години са 13.6% (14 906) от общия брой на населението в областта. Спрямо 2019 г. този показател е без промяна, но спрямо 2010 г. намалява с 0.6 процентни пункта.

Тенденцията на остаряване на населението води и до промени в неговата основна възрастова структура – разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст. За 2020 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са – до навършване на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Разград към 31.12.2020 г. е 65 671 души, или 59.8% от цялото население на областта, като мъжете са 34 813 души, а жените – 30 858. Броят на трудоспособното население намалява с 454 души, или с 0.7% спрямо предходната година.

Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 28 148 души, или 25.6%, а под трудоспособна възраст – 15 991, или 14.6% от населението на областта.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *