Сградата на Общината ще се отоплява с водород

Осем постоянни комисии към местния парламент заседаваха в подготовка на септемврийската сесия на Общински съвет-Разград.

18-те докладни записки, внесени от Кмета Денчо Бояджиев и от неговите заместници Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров, Полина Иванова и Руска Вътева, срещнаха одобрение от местните парламентаристи в по-голямата част от комисиите. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация

Най-много въпроси съветниците имаха по докладната записка за изменение на бюджета на производство на водородно-кислородна смес по метода на импулсна електролиза на вода за нуждите на сградата на Община Разград. Иновативният модел за енергийна ефективност се прилага в едно училище в Червен бряг в България, но по инициатива на Националното сдружение на общините са осигурени преференциални цени за оборудването за 30 общини, Системата ще се свърже с двата котела за отопление на сградата на Община Разград и за отопление ще се подава примес от метан и водород, което ще намали разходите с 40% – обясни зам.-кметът Добрин Добрев. Инвестицията ще се възвърне за по-малко от 2 години, системата е безопасна, тъй като водородът се вкарва в системата веднага, не се складира, намаляват се значително и вредните емисии, допълни зам.-кметът Мирослав Грънчаров. Внедряването на системата е ориентирано към съвременните зелени политики.

Необходимите средства за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на сградата на Общинска  администрация Разград са в размер на 83880 лв.  Този финансов ресурс се осигурява за сметка на планираните средства за сновен ремонт на спортна зала „Абритус“, които няма да бъдат усвоени в пълен размер до края на 2021 г. В отговор на въпрос от общинския съветник Калоян Монев зам.-кметът Добрин Добрев обясни, че се водят активни преговори с фирмата-изпълнител на проекта и с двамата кредитори. Изпълнителят вече е заявил писмено невъзможността си да продължи с изпълнението на обекта. След като през последните години предаване и приемане на обекта не е извършено, в момента се събира и оформя необходимата документация за предаване на сградата в реалното й състояние. „Когато имаме готовност с документите, те ще бъдат предоставени на Общинския съвет, за да се вземе решение какво се случва със залата“, увери Добрев.

Реклама:

Сред докладните записки, които ще се обсъждат на сесията на 30 септември от 13.30 ч. са и: изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост; избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Дянково; предложения за отдаване под наем на свободни пасища и мери от общински поземлен фонд, за провеждане на конкурс за възлагане на управление на ДКЦ-I след изтичане на договора на настоящия управител. Сред докладните и предложение за завишаване на броя на децата в групи над нормативно определения максимум в детските градини в община Разград за учебната 2021/2022 г., допускане на група с брой деца под определения минимум в детска градина и на изключения от минималния брой на ученици в паралелките на училищата в община Разград за учебната 2021/2022 г.

./e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *