Районният съд в Исперих отчете дейността си през 2019 година

Днес се проведе Общо събрание на съдиите от Районен съд – Исперих, на което бе представен отчетният доклад за дейността на съда през 2019 година.

В него взеха участие всички съдии от институцията, командированият от Окръжен съд – Разград младши съдия, държавният съдебен изпълнител, съдията по вписванията, както и служители. Гости на събранието бяха председателят и зам.-председателят на Окръжен съд – Разград Лазар Мичев и Анелия Йорданова.

Изпълняващият функциите председател Юлияна Цонева представи обобщените резултати от работата на съда. През 2019 г. са разгледани 1573 дела – 1134 граждански и 439 наказателни. Броят на свършените дела е 1370 – 975 граждански и 395 – наказателни. Свършени в тримесечен срок са 1245 дела.

Отчита се тенденция на увеличаване на постъпилите наказателни дела през последните три години. През 2017 г. те са били 367, през 2018 г. – 376, а през 2019 г. – 407. Най-много наказателни дела са образувани за общоопасни престъпления – 76, на второ място са делата за престъпления против собствеността – 24 и на трето място делата за престъпления против личността – 16.

Реклама:


През 2019 г. увеличение има и при наказателни одела за престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации – 10 постъпили дела, като за сравнение през 2018 г. техният брой е бил 6.

Влезлите в сила присъди, споразумения и решения в края на 2019 г. са 182. От тях осъдителните актове са 180, а оправдателните – 2.

Налице е чувствително увеличение при облигационните, установителните и брачните искове спрямо предходните две години. Намаление се отчита при охранителните производства.

Съдебните актове по гражданските дела се изготвят в законните срокове. До 1 месец от датата на обявяване на делото за решаване са постановени актове по 960 дела, а над 1 месец – по 15 дела.

Зам.-председателят на Окръжен съд – Разград съдия Анелия Йорданова изрази много добрите си впечатления от работата на Исперихския районен съд и изказа мнение, че работата на съдиите по граждански дела е много добре организирана, имат задълбочена подготовка за всяко съдебно заседание, наблюдава се и подобрение при срочното решаване на делата.

А председателят на РОС Лазар Мичев определи съда в Исперих като един добре организиран и добре работещ, с достатъчно опитни и подготвени съдии, като отбеляза, че когато са добри взаимоотношенията в колектива, това неминуемо дава отражение върху бързината и качеството на свършената работа. Той поздрави присъстващите за добрата им работа и пожела здраве и още повече успехи, допълват информацията от пресслужбата на Окръжния съд.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *