Приеха бюджета на Разград

Общинският съвет в прие бюджета за 2021 г. на Община Разград. Обсъждането продължи близо 3 часа, местните парламентаристи имаха много въпроси към вносителите, както и 3 предложения за изменение на различни параметри от бюджетната рамка. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Проектът за бюджет бе представен от кмета Денчо Бояджиев. Общият обем на бюджета е 63 785 794 лева, това е първият общински бюджет, съставен, приет и изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка.

Три бяха предложенията, направени в заседателната зала, но и трите не получиха мнозинство. Те бяха за промяна на съотношението в основните показатели – дължина на улиците и население – при разпределението на средствата за селата, според проекта то бе 80 към 20, а предложението бе за 50 на 50. Не бе одобрено и предложение към организирането на конкурса за млади пианисти „Димитър Ненов” да се насочат по 2300 лв. от две други пера в културната сфера – художество пресъздаване на факти и събития от миналото на Разград и участие в значими международни изяви. Третото предложение, което не получи подкрепа, бе за увеличаване с 6000 лева на субсидирането на шахматен клуб „Абритус”, аргументът на мнозинството съветници бе, че подпомагането на спортните клубове се извършва съобразно наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните клубове и туристически дружества в община Разград.

Съветниците, които подкрепиха бюджета, го нарекоха  балансиран и устойчив, бюджет на действията. Бюджетът получи подкрепа от 18 общински съветници, 8 гласуваха „против”, а 5 не участваха в гласуването.

Реклама:


Преди началото на дискусията, по повод питания от съветници кметът Денчо Бояджиев разясни подробности относно отпускането на средства от Министерския съвет за ремонт на бул. „Априлско въстание” и ул. „Странджа”. Той заяви, че преди вземането на решението от правителството е изразил неудовлетвореност пред министър-председателя Бойко Борисов от първоначално предвидената сума от 1 000 000 лева и е успял да го убеди, че за ключови за града улици са необходими повече средства. Отпуснатото финансиране е 1 900 000 лв., като има ангажимент и за допълнителни средства за възлови проекти. Кметът съобщи, че се работи по проектиране на Градския парк, като заяви категорично, че не се предвижда изграждане на паркинги там, обмисля се той да придобие съвременна визия. Заместник-кметът Добрин Добрев допълни, че основната част от средствата от Министерския съвет ще са за ремонт на „Априлско въстание”, по-малката част ще са за „Странджа” в участъка от фурна „Лазаров” до кръстовището с ул. „Добруджа”. Участъкът от кръстовището с „Априлско въстание” до фурна „Лазаров” ще се ремонтира с целевите средства от общинския бюджет, за което в края на миналата година бе проведена обществена поръчка. За третата отсечка от „Странджа” – от кръстовището с „Априлско въстание” до „Гатко” допълнително ще се търси решение.

На заседанието местният парламент одобри всички докладни, като особено бе гласуването по една от тях. Във връзка с провеждането на 11 март на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – Разград, съветниците определиха заместник-кметът Добрин Добрев за представител на Община Разград при невъзможност кметът да присъства.

Съветниците одобриха още: Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 на Общински ясъвет за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет; Наредба за допълнение на Наредба № 23 на Общинския съвет за реда и начина за провеждане на публични обсъждания; Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград и други.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *