Представиха отчета за изпълнение на бюджета за 2021 г.

На публично обсъждане днес бе представен годишният отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Община Разград за 2021 г. Основните параметри в него представи зам.-кметът Добрин Добрев, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Той припомни, че първоначалният му обем е в размер на 63 669 х.лв. В резултат на извършени корекции през годината, актуализираният план към 31.12.2021 г. е в размер на 72 495 х. лв., в т.ч. държавни дейности – 43 368 х.лв. и местни дейности и дофинансиране на държавните дейности – 29 127 х.лв.  Независимо от продължаващата и през 2021 г. усложнена епидемична обстановка изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 71 587  х.лв. при уточнен план 72 495 х.лв. Процентът на изпълнение е 98,7%. С най-голям относителен дял в данъчните приходи е данък върху превозните средства – 43,3%, следван от данъка върху недвижимите имоти – 30,8% и данък върху придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 23,2%. Събираемостта на данъчните приходи през 2021 г. е 107,7%. С най-голям относителен дял са приходите от управление на собственост – 42,5% и приходите от общински такси – 41,3%. От общинските такси преизпълнение на плана има при таксите за ползване на домашен социален патронаж – 107%, за технически услуги – 120,7% и други такси по Закона за местните данъци и такси – 117,5%.

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 64 483 х.лв. при уточнен план 72 495 х.лв. или изпълнението е 88,9% от плана. Разходите за държавни дейности са 40 068 х.лв., за тяхното дофинансиране –  992 х.лв. и за общински дейности – 23 423 х.лв.

През 2021 г. са рехабилитирани улици за 2 700 000 лева, ремонтирани са покривите на сградите на Художествената галерия, на детската градина „Шестте ястребинчета“ и на Ученическото общежитие. 480 000 лева са вложени в улични канализации, а със 73 000 лева са изградени детски, спортни и фитнес площадки.

Реклама:

Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев информира, че отчетът на бюджет 2021 г. ще бъде разгледан на следваща сесия на местния парламент, като преди това ще се обсъди и на заседанията на постоянните комисии.

Отчетът е публикуван на сайта на Община Разград.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.