Омбудсманът: Цената на водата в Разград е висока

НЕ ОТГОВАРЯ НА ЛОШОТО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА, КАТЕГОРИЧНА Е ДИАНА КОВАЧЕВА

Омбудсманът Диана Ковачева се противопостави на поредното предстоящо  увеличение на цената на водата, заложено, този път, в ценовите предложения на бизнес плановете на „Водоснабдяване Дунав“ – Разград и „ВиК“ –Силистра.

От пресцентъра на институцията припомнят, че при предишни обсъждания проф. Ковачева последователно възрази и срещу повишението на цените на ВиК услугите в областите Монтана, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Стара Загора, Варна, Ловеч и Търговище.

Становището на Омбудсмана бе представено от началника на отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“ към обществения защитник – Нина Бояджиева, която участва в обществените обсъждания на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаване цената на водата в Разград и Силистра.

„В настоящия момент ВиК Разград и ВиК Силистра предлагат услугите си на едни от най-високите цени в страната, които са съответно на четвърто и второ място по цена, но в същото време качеството на предоставянето им остава ниско”, заяви Бояджиева.

Реклама:

В позицията бе подчертано, че недоволството на гражданите е основателно, защото реални ползи от поскъпването на цената на водата не се наблюдават.

Предвиденото увеличение в района на Разград т.г. е с 46% повече спрямо 2021 г. Така цената на ВиК услугата там ще нарасне от 3,632 лв. /с ДДС/, на 5,302 лв. /с ДДС/, а през 2026 г. се предвижда тя да скочи с 67% спрямо 2021 г., т.е. от 3,632лв. /с ДДС/, на 6,079 лв. /с ДДС/. Беше подчертано, че тези цени са съвсем близо до прага на социалната поносимост, който за 2022 г. е 5,31 лв., а за 2026 г. – 6,09 лв.

„Този факт се доказва и от данните в Докладите на работната група на КЕВР, съгласно които „Водоснабдяване Дунав“ – Разград не постига 12 от определените с Решение № ПК-1/28.05.2021 г. на регулатора прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, сред които „общи загуби на вода“ и „събираемост“.

Проф. Ковачева обръща внимание и на информацията от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2020 г., приет с решение на КЕВР на 30 септември 2021 г., според който оценката по 21 показателя за качество на „Водоснабдяване Дунав“ – Разград, включително „общи загуби на вода“, е „пълно неизпълнение“.

На следващо място омбудсманът подчертава, че КЕВР приема, че бизнес плановете на „Водоснабдяване Дунав“ са одобрени без възражение от съответните Асоциации по ВиК (АВиК), тъй като в определения 45-дневен АВиК не са взели решения за съгласуване на бизнес плановете.

„Действително, Общото събрание на АВиК – Разград с точка от дневния ред за съгласуване на ревизирания бизнес план, не се е провело, поради липса на кворум. Както вече съм посочвала обаче, регулаторът не следва да допуска само на формално основание, че бизнес плановете са приети от АВиК, тъй като реално те не са приети.

В заключение омбудсманът посочва, че ако КЕВР одобри предложените увеличения на цените на водата в областите Разград, клиентите на дружеството ще бъдат още по-затруднени да плащат сметките си за вода. А това освен, че ще създаде предпоставки за прекъсване на водоснабдителната услуга поради натрупан дълг, ще доведе и до нарастване на несъбираемите вземания на ВиК оператора.

/e-Razgrad/

One Reply to “Омбудсманът: Цената на водата в Разград е висока”

  1. Ами загубите били много големи,то водопроводната мрежа е на 60г. Дали им един стар „Москвич“ и искат да върви и да гори като Мерцедес .Както депутатите си сменят Мерцедесите на 20г.така и водопроводните мрежи трябва да се подменят.Това ще доведе до намаляване на загубите и респективно на разходите , което ще стопира увеличението на цените!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *