Община Разград ще освободи от наеми и такси наематели на общински терени и имоти за времето на извънредното положение

Предложенията ще бъдат публикувани следващата седмица, а мерките ще бъдат приложени след приемането им на сесия на Общинския съвет

„Предприемаме мерки, с които реално ще намалим тежестта, която спъва нормалната дейност на хората от средния и дребния бизнес по време на извънредното положение,“ заяви във видеообръщение кметът на Разград Денчо Бояджиев. В него той съобщава, че общинската администрация е подготвила две докладни записки за подкрепа на бизнеса в общината в периода на извънредното положение заради COVID-19 на територията на страната.

Ръководството на Община Разград предлага да бъде изменена и допълнена Наредба №14 на Общинския съвет за определяне и администриране на местните данъци и цени на услуги на територията на общината, като се създадат две преходни и заключителни разпоредби. С тях е освобождават от плащане на дължимите такси ползвателите на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна, пътища и терени общинска собственост и тяхната дейност е преустановена от мерки и ограничения в борбата с коронавируса и заради това ползването на такива общински площи е невъзможно. Измененията влизат в сила със задно дата – от 13 март 2020 година“.

Втората докладна записка предвижда да бъдат освободени от заплащане на месечни наемни вноски всички физически и юридически лица – наематели на имоти, собственост на Община Разград, за времето, в което дейността им е преустановена или ограничена по същите причини.

Наемателите на такива имоти, които искат да се възползват от тази мярка, следва да уведомят писмено Община Разград за преустановяването на търговската си дейност. Всеки конкретен случай бъде преценяван поотделно от специална  комисия от представители на Общината и Общинския съвет.

Реклама:


Предложенията ще бъдат публикувани на страницата на Община Разград следващата седмица и мерките ще бъдат приложени след приемането им на сесия на Общински съвет-Разград.

Видеообръщението на кмета Денчо Бояджиев може да видите ТУК.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *