Момчетата в ЕС не искат да стават учители и малкото пари не са единственият проблем

Преподавателската професия изглежда е изгубила част от своята привлекателност.

Застаряващи учители, остър недостиг на кадри, трудности при задържането на по-млади преподаватели и значителен дисбаланс между половете са само част от сериозните предизвикателства пред професията. Това са част от изводите, направени в анализ на службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания, публикуван през октомври.

В ЕС само 7% от всички учители са под 30 години, а около 36% са на 50 или повече. Освен това 72% от почти 6 милиона души, работещи като преподаватели в училищата, са жени. Мащабно проучване през 2014 г. показа, че над една трета от учителите в ЕС работят в училища, където има недостиг на квалифициран персонал, а почти половината от директорите съобщават за недостиг на учители за деца със специални потребности.

Осемдесет и един процента от учителите в ЕС са на мнение, че преподаването не е ценено в обществото. За повечето държави членки повишаването на статута и засилването на привлекателността на преподавателската професия е спешно необходимо. Въпреки сериозността на това предизвикателство обаче, едва 11 страни са предприели мерки, за да направят професията по-привлекателна. А само шепа – Естония, Ирландия, Литва и Великобритания (Шотландия) – изглежда имат широки и системни стратегии в областта.

В ЕС средната годишна начална заплата в първия етап на средното образование (12-15 години) mрез периода 2016-2017 г. е била 27 хил. евро, като най-високите заплати достигат 45 хил. евро.

Забелязва се обаче силно географско разделение, като заплатите на преподавателите в училищата в Източна Европа са значително по-ниски от тези в Западна Европа.

 

Уважение в обществото

В световния индекс за статута на учителите от 2018 г. анализатори са помолили участниците в 35 страни да класират 14 професии според уважението, което има към тях в обществата им. Средно учителите са на седмо място. Помолени да посочат професията, която изглежда най-сходна на преподавателската в страната им, 50% от анкетираните са дали за отговор социалните работници.

Интересно е да се отбележи, че в Малайзия, Китай и Русия учителите са сравнявани по този показател с лекарите, в Испания, Франция и Унгария с библиотекарите, а в Португалия, Нова Зеландия и Япония – с медицинските сестри.

Резултатите от доклада показват, че учителите са по-уважавани в Азия, Африка и Близкия Изток, отколкото в Европа. В повечето изследвани европейски държави мнозинството от респондентите казват, че учениците не уважават учителите.

Изглежда освен това, че няма връзка между по-високите учителски заплати и по-високия статут на преподавателите в обществото, което предполага, че статутът е по-скоро свързан с националните културни възприятия.

 

Привлекателност

В момента само няколко държави членки успяват да привлекат най-добрите висшисти към преподавателската професия. Една от тях е Финландия, където интересът към преподаването е висок и кандидатите обикновено са повече от наличните места. В други страни броят на кандидатите е толкова нисък, че се разчита на механизми за изключване на най-лошите, вместо за подбор на най-добрите кадри.

Проблемът със застаряващите учители е особено сериозен в Италия, където повече от половината (53%) от всички са над 50 години, а почти 17% са над 60. Висок дял на възрастните учители (на 50 или повече години) е регистриран също в:

 

– Литва (50%),

– Естония (49%),

– България (48%),

– Гърция (47%)

– Латвия (46%).

 

Данните са на Евростат от 2017 г. и се отнасят за основно до горен курс на средното образование.

Трудности в задържането на по-млади учители в професията се наблюдават в някои страни, сред които Белгия, България, Румъния, Швеция и Великобритания. Това би могло да се дължи на фактори, определящи привлекателността на професията, като кариера, перспективи за заплащане, стрес и престиж.

 

Заплатите

 

Според съобщение на Европейската комисия от 2017 г. учителите често печелят значително по-малко от средно статистическия висшист.

В Европа средната начална заплата в предучилищното образоване през 2016-2017 г. е била 24 хил. евро годишно, като най-високата е достигала 38 хил. При другите нива на образование са съответно:

 

– 26 хил. и 42 хил. в началното,

– 27 хил. и 45 хил. в първа степен на основно образование (12-15 години)

– 28 хил. и 47 хил. във втора степен на основно образование (16-18 години).

 

В България, Дания, Литва, Малта и Румъния заплатата в първа степен на основно образование след 10 години служба е почти идентична на най-високата заплата. В България и Румъния началните заплати на всички нива са с около 30% по-ниски от средното за ЕС.

Началните учители и тези в предучилищното образование печелят много по-малко, отколкото тези в основното образование. Прогрес в заплатите има, но той варира сериозно между страните. Например в първа степен на основно образование в Дания и Литва началната и най-високата заплата се различават с по-малко от 20%. В Австрия, Гърция, Унгария, Ирландия и Португалия най-високата заплата е почти двойна на началната, а в Румъния разликата е дори още по-голяма.

Заплатите на учителите са се увеличили в повечето страни от ЕС в периода 2016-2017 г. Повишение от над 4% (в сравнение със заплатите през 2015-2016 г.) е имало в Ирландия и в още осем страни от Централна и Източна Европа (Австрия, България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Румъния и Словакия).

 

Момчетата не искат да са учители

Доклад от 2017 г. на Европейския институт за равенство между половете показа, че мъжете доминират в области като инженерство и технологии, но присъстват много по-слабо в други, например преподаването, във всички страни от ЕС. Има няколко професии, които все още се смятат масово за “само женски”. Сред тях са предучилищното образование, сестринските грижи и акушеството, секретарската работа, болногледаческите грижи.

През 2017 г. 72% от всички почти 6 милиона души, работещи като преподаватели в училища в ЕС, са били жени. Повече от осем на всеки десет учители са били жени в:

 

– Латвия (87%),

– Литва (85%),

– България и Естония (83% всяка от тях).

 

Сегашното възрастово разпределение на преподавателите показва, че в краткосрочен план броят на мъжете още повече ще намалее. Дори и в редките примери за страни, където делът на мъжете и жените учители е близък, по-малко мъже в момента навлизат в професията в сравнение с преди.

Според проучване в Ирландия за причините, поради които малко мъже избират кариера в основното образование, най-честото обяснение и от учениците (42%), и от учителите (45%) е свързано с представата, че това женска работа или че се свързва с ролята на майката. Привлекателността на други кариери е на второ място като причина, следвана от възприятието на преподаването в началното образование като неатрактивно, стресиращо и изискващо твърде много търпение. Ниските заплати са на четвърто място.

Проучване от 2018 г. показа, че колкото по-феминизирана е професията, толкова по-вероятно е да бъде ниско платена.

Dnevnik.bg

Hits: 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.