МВР и ДАНС – Разград проверяват ВиК операторите и притежателите на отпадъци

Проверките са заради водната криза в Перник и засечения вносен боклук на различни места в страната

С разпореждания на гл.секретар на МВР, са извършени съвместни проверки от ОД на МВР и ДАНС – Разград на всички оператори предоставящи ВиК услуги на територията на областта, съобщи на брифинг пред журналисти директорът на ОДМВР старши комисар Ивайло Йовчев..

Проверките са за установяване на наличното количество питейна вода и възможни проблеми при снабдяването на населението с нея, които да възникнат, в следствие на намаляване дебита на водоизточниците в областта. Същевременно е извършен мониторинг на организацията на работата в дружествата, както и на финансовото им състояние. Събраната информация от извършените проверки ще се докладва в ГД „Национална полиция“ на МВР и след анализ, при възникнала необходимост ще бъдат извършени допълнителни проверки на конкретни дейности на ВиК операторите. Целта е превантивен контрол на сектора, както и при установяване на нередности и нарушения да бъдат взети мерки за тяхното отстраняване, а при наличие на данни за извършени престъпления от общ характер да бъде търсена наказателна отговорност от виновните лица.

За последните 5 годините в ОД на МВР Разград са образувани 48 досъдебни производства, свързани с неправомерно присъединяване към водопреносната мрежа или влияние върху уредите за отчитане на консумираната питейна вода, които са довели до престъпно посегателство от определени лица, за а не заплащат реалното потребеното от тях количество питейна вода. Тази дейност ще продължи и в бъдеще, съвместно със специализирани служители на ВиК операторите.

Паралелно вървят и съвместни проверки от екипи на двете ведомства за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда.

Реклама:


Проверките са  разпоредени от Главния прокурор на България. В тази връзка на територията на област Разград ще бъдат проверени всички притежатели на отпадъци по  Закона за управление на отпадъците за спазването законовите им задължения. Освен това специално внимание ще бъде обърнато на отпадъци, внесени в страната от чужбина. Към момента тече селектиране на обектите, които ще подлежат на проверка, като ще бъдат предприети действия и за установяване на нерегламентирани депа за съхранение на отпадъци /което не означава нерегламентирани сметища/. Служителите от съвместните екипи имат ясно зададени критерии, по които да извършват проверката.  Ако се установят данни за извършено престъпление от общ характер, незабавно ще бъде уведомена съответната компетентна прокуратура, а при наличие на административни нарушения, ще бъде търсена административно- наказателна отговорност от компетентни органи /РИОСВ/ на нарушителите.

/e-Razgrad/

Снимките са илюстративни

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *